ontwikkeling

De ontwikkeling van uw kind wordt in verschillende ontwikkelingsdomeinen ingedeeld. Het groot motorische domein, het fijn motorische domein, communicatie, het sociaal emotionele domein en spel.
In onderstaande diagrammen zijn leeftijdsperioden voor het behalen van belangrijke vaardigheden per ontwikkelingsdomein weergegeven.

Hoewel de perioden duidelijk afgebakend zijn, wil dat niet zeggen, dat als uw kind een bepaalde vaardigheid nog niet uitvoert op een bepaald tijdstip, dat uw kind per definitie een vertraging in zijn ontwikkeling doormaakt.
Heeft u na het bekijken van de diagrammen over de ontwikkeling van uw kind nog vragen, dan hoor ik die graag!